Magic Sketch Tablet Promo Code

Magic Sketch Tablet Promo Code

 • 2022-10-01T15:23:14Z C: Ref FRA31EDGE0721 B: Ref A12CFD731B29448EAF88E5721EC050E7 A: Ref.


 • Magic Sketch Tablet Promo Code


  Best Retirement Plans For Individuals, Cavaliers Vs Thunder Highlights, Best Selling Products Online...Largest Tour Operators In Usa, Julian Turizo Edad, Aquarius February Horoscope.
  Longhorn Coupons Jan 2022 Best Yoga Mat Carriers, Films Streamings FrançAis Complet, Films Streamings FrançAis Complet Golf R Wagon For Sale, Graduation Class Tags...
  Pakistani Mehndi Dresses For Girls, 2022 Oscar Nominations Wayfair Commercial Music Driving School Simulator Game.
  Get Free Facebook Ads Subaru Outback Brochure Pdf, End Of Year Bonus Tax Rate, Learning And Development Conferences 2022 Cheap Name Brand Sunglasses, Love Affair Concert Honda Center...
  Half Marathons In Maryland 2022, Festivals In South Africa, Free Stuff On Roblox...

  Quicken Deluxe 2022 Mac
  Good Vibes Audio
  Jordan Bhm Shoes
  Best Book Search Engine
  The Jump Off
  Best Bali Spiritual Retreat
  Usa Gap Year
  Sitemap style="margin:0px;">
  ZARZĄD WOJEWÓDZKI
  Stowarzyszenia Emerytów
  i Rencistów Policyjnych w Katowicach
  Jesteś tutaj O nas    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
  Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

  O nas

   

    Wielce Szanowni i Drodzy Państwo!

  Serdecznie witamy każdego, kto ma wolę odwiedzić stronę internetową Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach.

      W 1992 roku grupa inicjatywna doprowadziła do zarejestrowania  ówczesnego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej w Katowicach.
         Chylimy czoło w uznaniu zasług   kol. Zdzisława Cielebana, Józefa Gorzelańczyka, Kazimierza Kalisia, Zdzisława Wewera, Bogusława Krysiaka,Józefa Krasuckiego oraz Piotra Stypy. To oni dali początek i zrobili bardzo dużo dla środowiska policyjnych emerytów i rencistów.

    Dzisiaj, 28 kół  terenowych jednoczy ponad 13% ogólnej populacji emerytów i rencistów policyjnych na Śląsku.  Okres stanu spoczynku jest dla wielu szczególnie trudny. Wszyscy – policjantki i policjanci – zaczynają wtedy nowy rozdział w swoim życiu. Często nie potrafią się odnaleźć. Zachęcamy więc do podtrzymywania aktywności. Postaramy się udzielić w tym zakresie rad i pomocy. 

  Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie:

  ·       udziela pomocy emerytom i rencistom oraz członkom ich rodzin w sprawach socjalno-bytowych poprzez swoje organy statutowe lub powołane w tym celu komisje socjalno-bytowe i inne zespoły,

  ·       na życzenie rodziny zmarłego członka Stowarzyszenia udziela pomocy w organizacji pogrzebu,

  ·       organizuje wycieczki krajoznawcze oraz inne formy zbiorowego wypoczynku i rekreacji dla swoich członków i ich rodzin,

  ·       podejmuje współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz właściwymi organami resortu spraw wewnętrznych, jak również ze związkami zawodowymi policjantów, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, w sprawach istotnych dla środowiska emerytów i rencistów, w szczególności w zakresie wypracowania satysfakcjonujących i możliwych do przyjęcia prawnych rozwiązań systemu emerytalno-rentowego dla byłych funkcjonariuszy, żołnierzy resortu spraw wewnętrznych,

  ·       współdziała z innymi stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, pozaresortowymi organizacjami emerytów i rencistów oraz ich zrzeszeniami, a w miarę potrzeby także z odpowiednimi władzami państwowymi, kompetentnymi organami administracji państwowej i samorządowej,

  ·       w zależności od potrzeb współpracuje z zagranicznymi i między-narodowymi wyspecjalizowanymi organizacjami zajmującymi się sprawami ochrony i obrony praw człowieka,

  ·       otacza opieką mogiły oraz miejsca pamięci poległych funkcjonariuszy, żołnierzy resortu spraw wewnętrznych, a gdy zachodzi taka konieczność udziela pomocy wdowom (wdowcom) i sierotom po tych poległych, jak i najbliższym po zmarłych członkach Stowarzyszenia,

  ·       odbywa okresowe zebrania członków jednostek podstawowych oraz władz Stowarzyszenia, w celu omówienia zasad organizacji i sposobów realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia,

  ·       koordynuje i wspomaga działalność swoich jednostek organizacyjnych oraz podejmuje interwencje i inne czynności mające na celu usunięcie utrudnień w realizacji zadań statutowych. *

  * fragmenty wybrane ze Statutu Stowarzyszenia

     Zwracamy się z apelem do młodszej generacji emerytów i rencistów policyjnych. Wstępujcie do naszego Stowarzyszenia. Jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni. Możemy wspólnie kształtować dobry obyczaj wzajemnego szacunku, prospołecznych postaw, a nade wszystko budzić, tak potrzebny społeczeństwu, patriotyzm.

   Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych posiada status organizacji pożytku publicznego i zostało zrejestrowane w Sądzie pod numerem KRS 0000043188,  

   Prezydium Zarządu Wojewódzkiego

  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

  w Katowicach


  Projekt i wykonanie: InforpolNET